SNF

SNF regelgeving

Als huisvester voor personeel en expats heeft u te maken met verschillende gemeentelijke regelgeving en regels die door SNF (Stichting Normering Flexwonen) zijn opgesteld. Hierop wordt u ook gecontroleerd.

Het is daarom essentieel en verplicht om uw zaken op orde te hebben. Wij zijn bekend met deze regelgeving en controleren voor derden of woningen hieraan voldoen.

Wij controleren graag ook uw vastgoed on te zien of uw pand (nog) geschikt is en voldoet aan deze regelgeving. We bieden verschillende mogelijkheden.

Mogelijkheden:
  • Inspectie

We maken een inspectierapport en controleren tevens op SNF regelgeving. U ontvangt een rapport in PDF.

  • Adviesrapport nieuw pand

Bent u niet bekend in branche en wilt u uw pand verhuren voor personeelshuisvesting, dan maken we voor u een adviesrapport en brengen de mogelijkheden in kaart. Tevens kunnen we meedenken over de huurprijs en in sommige gevallen huren we zelf het pand van u indien gewenst.

  • SNF inrichting

Wij richten graag uw woning in. Onze meubilering voldoet aan alle wettelijke eisen die worden gesteld door het SNF. U kunt kiezen om de woning compleet “woonklaar” te laten maken. U kunt kiezen voor een maandelijks “lease” bedrag of koopt eenmalig deze inboedel.

Heeft u een ander verzoek? We denken graag met u mee.

    Vrijblijvend meer informatie?